Office Bearers

 

PRESIDENT

:-
Hritik

 

VICE PRESIDENT

:-

Rabia

 

Secretary

:-

Shalvi

 

Join Secretary

:-

Hitesh Bhateja

 

Treasurer

:-

Nikhil Garg

 

Membership Chair

:-

Harshit Jain

 

Promotion Heads

:-

Harshvardhan and Himanshu Singhal

 

Editorial Heads

:-

Hardik and Shivam Garg

 

Media Head

:-

Vishal Verma

 

Web Master

:-

Akash Atri and Kunal Kalra

 

Executive heads

:-

Kunal Chawala and Kshitij Chawala

 

App Developers

:-

Shubham Jindal and Himanshu Dhiman

 

Faculty Sponsor:

Mr. SARAVJEET SINGH(FACULTY HEAD)                 Ms. PREETJOT KAUR(FACULTY HEAD)

                                                                     

 

 

Number of Chapter Members: 800

Number of Faculty Volunteer: 10

Members Associated With ACM INDIA (Membership Holders) :

 

 • Rajat Sharma
 • Honey Garg
 • Kunal kalra
 • Nikhil Garg
 • Akash Atri
 • Harshvardhan Saini
 • Hitesh Kumar
 • Shivam Garg
 • Shashank Pandey
 • Pavneet Dhaliwal
 • Kshitij Chawla
 • Kunal Chawla
 • Himanshu
 • Sarala Rasali
 • Shubham Jindal
 • Vishal Verma
 • Himanshu singal
 • Hritik
 • Oupjeet Singh
 • Rabia
 • Savleen Kaur Narang
 • Shanam Singla
 • Harshit Jain
 • Sandeep Kumar
 • Parth Prashar
 • Shubham Singla
 • Tanya Gera
 • Abhishek Mamgain

 

 

Comments are closed.